Plankojam pareizi?

Krājumos atrasta, kādam klientam zīmēta, skice ar galvenajiem punktiem, kam jāpievērš uzmanība pie pareizas planka pozīcijas izpildes. 

Pamēģini! (;