Pirmreizēja fizioterapeita konsultācija

Konsultācija nepieciešama, lai sekmīgi uzsāktu ārstēšanu vai uzzinātu par savu funkcionālo fizisko stāvokli. Ārstēšana tiek uzsākta konsultācijas ietvaros – izglītojot un iemācot dažus vienkāršus vingrojumus, piem. lai mazinātu sāpes, tūsku un tmldz.

Konsultācija ietver:

1. Saruna –  par sūdzībām, pašsajūtu, par Jūsu ikdienas aktivitātēm, darba veidu, sporta aktivitātēm, par traumām, operācijām. Ja ir kādi diagnostiskie izmeklējumi, tie noteikti jāņem līdzi, kā arī citu speciālistu slēdzienus vēlams paņemt līdzi

2. Izmeklēšanu – funkcionālā izvērtēšana, kas ietver pozu apskati miera stāvoklī un kustībā, muskuļa spēka un garuma testi pēc nepieciešamības, kustība apjoma izvērtēšana pēc nepieciešamības, stājas un gaitas novērtēšanu, kā arī tiek veikti dažādi specifiski testi dažādu traucējumu un funkcionālā stāvokļa izvērtēšanai

3. Kopsavilkums un mērķu izvirzīšana – ņemot vērā atradni un klienta vēlmes

4. Rekomendācijas – nodarbību biežums, veids, ilgums, mājas uzdevumi un atkārtotas konsultācijas nepieciešamība