Cenrādis

* SIA “ILFO FIZIO”  sniegtos ārstniecības pakalpojumus apmaksā apdrošināšanas kompānijas, saskaņā ar polises noteikumiem! 
* IEVĒRĪBAI – Par laicīgi (iepriekšējā dienā, vai vismaz 4 h pirms plānotās nodarbības) neatteiktu pierakstu, SIA “ILFO FIZIO” patur tiesības iekasēt nodarbības maksu 100% apmērā.

Cenrādis spēkā no 05.01.2018.